• Prebiotisk mat

    Tarmfloraen er kjempeviktig for helsen vår. Det fins 10 ganger så mange bakterier i tarmen som det fins celler i kroppen, det er ganske fascinerende! Bakteriene er bittebitte små men helt nødvendig for helsen vår, vi har…