Tanita body scanner

Kroppssammensetningsmonitoren gir deg en unik innsikt over din indre helse.
Informasjonen som monitoren gir deg kan benyttes til å endre din trening, kosthold og livsstil. Informasjonen vil være en motiverende faktor ettersom endring raskt vil synes på monitoren.
Vekt alene er ikke en god nok indikator på god helse, dette fordi det ikke kommer frem hva som virkelig er fett og hva som er selve kroppsvekten og/eller muskler. Det å bære på for mye/lite fett kan føre til en rekke alvorlige sykdommer. Fedme er skyld i nesten halvparten av livsstilssykdommene i den vestlige verden i dag.

Tanita body scan

Eksempel: Når en person har bestemt seg for å legge om livsstilen – (trene mer/gå ned i vekt) er det viktig å få innsikt i kroppens fettprosent, muskelmasse og vanninnhold. Ettersom muskler veier mer enn fett vil ikke en vanlig badevekt vise noen forandring den første tiden, derimot ved å bruke en kroppssammensetnings monitor vil en se at fettprosenten blir lavere og muskelmassen større – noe som er motiverende.
En rask nedgang i vekt (ved bruk av kur, faste og lignende) vil ved hjelp av
kroppssammensetningsmonitoren vise at det er reduksjon av kroppens
vanninnhold/muskelmasse som i stor grad påvirker vektnedgangen, dette kommer ikke frem på en badevekt. Ettersom kroppen er helt avhenging av et visst vanninnhold er ikke dette en ”sunn” og varig måte å bli slank på, derimot vil økning av energiforbruket og omlegging av kostholdet være gunstig.
For en person som slanker seg er det fordelaktig å øke muskelmassen ettersom muskler forbrenner mer energi enn fett. Kroppen bruker bare 4,5 kalorier om dagen på å vedlikeholde ett kilo kroppsfett, mens den bruker hele 13 kalorier på ett kilo muskler – altså nesten tre ganger så mye. Å øke muskelmassen gjøres enklest ved styrketrening med løse manualer eller
apparater.

Hvordan funker den? 
Bioelektronisk impedans analyse
(BIA):
beregner kroppssammensetningen ved å
sende to lave bioelektronisk signaler
fra hver av monitorens metallplater
(tilsv. 400 – 800 ohm). Signalet går
opp det ene benet og ned det andre.
Signalet møter størst motstand i
fettvev, som inneholder 10-20%
vann, mens muskelvev, som
inneholder 70-75% vann, lar signalet
passere med lavere motstand. Denne
motstanden kalles impedance.
Registrerte data behandles i den
innebygde computeren som sammen
med data om vekt, høyde og alder
nøyaktig regner ut din fettprosent,
vanninnhold i % og
muskelmasse(kg). Det bioelektroniske
signalet er helt
smertefritt og ufarlig for kroppen.

Velkommen for en tanita måling hos Statera, send meg en epost eller melding for å avtale tid.